cursus3

Muziekindustrie meer toegankelijk voor indies

Muziekindustrie meer toegankelijk voor indies

“Muziekindustrie meer toegankelijk voor indies”

Het lijkt een onmogelijke onderneming: concurreren met de artiesten van majors record labels. Toch lukt het steeds meer independent muzikanten professioneel mee te spelen, stelt Indieplant. Het muzikantenplatform baseert deze constatering op de onverwacht snelle groei van hun ledental: binnen enkele maanden na de lancering van Indieplant.com verwelkomde zij haar vijfhonderdste ambitieuze independent muzikant. Deze groei is niet alleen boven de verwachting van de makers van Indieplant. Ook impliceert het dat er een frisse wind door de muziekindustrie waait. Steeds meer indies hebben toegang tot voorzieningen waarmee zij kunnen concurreren major artiesten.

Independent muzikanten krijgen steeds meer kansen die eerder voorbehouden waren aan hun getekende concurrenten. Indieplant werkt volgens het zogenoemde en aan populariteit winnende Do it Yourself principe: ambitieuze muzikanten gaan zelf hard aan de slag om het te maken in de industrie. Zij behouden zelf de rechten over hun muziek en werken eigenhandig aan hun productie, promotie en verkoop. Een platform als Indieplant biedt daarbij de ondersteuning, middelen en begeleiding. Zo ontstaat er een groep onafhankelijke maar professionele muzikanten die over de tools beschikken waarmee ze kunnen concurreren met de major labels.

Democratisering
Het geval Indieplant is slechts een casus waarin een klein platform potentie lijkt te hebben. Maar zij maakt onderdeel uit van een beweging waarin het makkelijker wordt om als muzikale nieuweling te concurreren met de gevestigde orde. Door de opkomst van online mogelijkheden en het meer beschikbaar worden van kennis wordt de muziekindustrie steeds democratischer. Indieplant oprichter Jelto van Nieuwburg: “Deze ontwikkeling juichen we toe. Er ontstaan meer kansen voor talenten met lef. Zoals wij met Indieplant een brutale en ambitieuze droom vorm zien krijgen, zetten we erop in dat nog onontdekte muzikanten hun muziek met Indieplant gaan kickstarten. Je hebt daar anno 2017 geen major record deal meer voor nodig.”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Email to someone

Geschreven door

Reacties (0)

Kennispartners

knowledge partners