Adverteren in Bandcoach

Bandcoach is het unieke informatieve tijdschrift voor bandleden in Nederland en Vlaanderen. Het accent ligt op muziekinhoudelijke onderwerpen vanuit het perspectief van de hele band. Daarnaast biedt Bandcoach human interest, steeds vanuit een andere muzikale invalshoek. Met heldere artikelen, een glossy-achtige insteek inspireert Bandcoach deze grote en gedreven doelgroep – professionals en amateurs – als geen ander.

Informatie over de tarieven en de technische specificaties vindt u in de mediadocumentatie 2016. Deze kunt u bij ons aanvragen (zie contactgegevens hieronder)Tarievenkaart 2016 NL.

Bandcoach magazine 2016

Bandcoach verschijnt 4 keer per jaar in een oplage van 9.000 exemplaren.

Verschijnings-
datum / week
Afsluitdatum
Bandcoach 34, 2016-01 19 maart 29 februari
Bandcoach 35, 2016-02 28 mei 18 mei
Bandcoach 36, 2016-03 17 september 5 september
Bandcoach 37, 2016-04 3 december 21 november

Bandcoach digitale nieuwsbrief 2016

De digitale mogelijkheden in de muziekwereld voor communicatie en muziekuitingen worden intensief benut. Bandcoach speelt hierop in met uitgebreide mogelijkheden voor digitaal adverteren op nieuwsbrief en website. De nieuwsbrief wordt 23 keer per jaar verzonden aan 10.986 ontvangers (stand april 2016, actuele oplage op aanvraag).

Nieuwsbrief Verschijning Afsluitdatum
01 13 januari 8 januari
02 27 januari 22januari
03 10 februari 5 februari
04 24 februari 19 februari
05 9 maart 4 maart
06 23 maart 18 maart
07 6 april 1 april
08 20 april 15 april
09 11 mei 6 mei
10 25 mei 20 mei
11 8 juni 3 juni
12 22 juni 17 juni
13 6 juli 1 juli
14 27 juli 22 juli
15 24 augustus 19 augustus
16 7 september  2 september
17 21 september 16 september
18 5 oktober 30 september
19 19 oktober 14 oktober
20 2 november 28 oktober
21 16 november 11 november
22 30 november 25 november
23 14 december 9 december

Aanleveren en informatie

Septime bv
Gerrit Hiddink (Advertenties en Marketing)
Handelsweg 2, 7041 GX ’s-Heerenberg (NL)
Postbus 125, 7040 AC ’s-Heerenberg (NL)
Tel: +31(0)314 626 436
GSM: +31(0)6 139 28 329
Email: info@bandcoach.eu

Kennispartners

knowledge partners